SETOUCHI REFLECTION TRIP

select language

ค้นหาและจองที่พัก

จำกัดเงื่อนไขค้นหา(รายชื่อ)

คุณสามารถจำกัดการค้นหาด้วยชื่อจังหวัดหรือตำแหน่งปัจจุบัน

วันเช็คอิน / เช็คเอาท์ - อาหาร
ราคาห้อง
ราคาห้องพักต่อหนึ่งคืน(JPY)
-   ตำแหน่งที่ตั้ง + เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง
ประเภทที่พัก
จำนวนคนที่พัก
จำนวนคนต่อหนึ่งห้อง
ผู้ใหญ่  - เด็ก  จำนวนห้อง
ประเภทห้องพัก
คีย์เวิร์ด ค้นหาข้อมูลโดยชื่อโรงแรมหรือชื่อแพ็คเกจ / สามารถเว้นช่องว่างและตั้งค่าหลายๆอย่างได้
ที่ชื่นชอบ

เรียงตามลำดับที่แนะนำ | เรียงตามลำดับราคาถูกที่สุดก่อน | เรียงตามลำดับราคาแพงที่สุดก่อน | เรียงตามลำดับคะแนนความคิดเห็น | เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อที่พัก (ก่อน) | เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อที่พัก (หลัง)

ใน1499 ราย / 1 – 20 ราย

Zentsuuji Grand Hotel

--

คะงะวะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โดะซัง เซ็นสึจิ โดยถนนธรรมดา (5นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
JPY 4,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 4,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 10% Off! Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 4,770~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 43 ราย

Yuyake-koyake

--

เฮียวโงะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย ซันโย ชินคันเซ็น ฮิเมจิ โดยรถบัสสาธารณะ (45นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style with beds - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกผสมกันในห้องเดียว
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 50,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style with beds - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกผสมกันในห้องเดียว
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 50,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style with beds - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกผสมกันในห้องเดียว
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 51,832~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 69 ราย

Yuukaro Showa

--

เฮียวโงะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย ซันอิน คะซุมิ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ JPY 3,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 5,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Highly Recommended! Breakfast Plan ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 27 ราย

Yuuhiken

--

เฮียวโงะ แผนที่

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 5,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 5,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,600~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 6 ราย

Yutouya Ryokan

--

เฮียวโงะ แผนที่

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 24,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 26,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Standard Plan ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 72,600~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 25 ราย

Yurara Kazoku no Yu

4.73

เอะฮิเมะ แผนที่

3-minute walk from Tomihisaguchi stop on JR Matsuyama Airport Line bus.

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Rakuten Travel Early Booking Discount Plan ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 7,810~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Early Booking Discount Plan ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 7,810~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Weekdays Only! Breakfast Plan ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 8,030~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 25 ราย
ลิขสิทธ์:Rakuten Travel

Yunotani Onsen

--

เอะฮิเมะ แผนที่

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Others - Non-smoking อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 3,520~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Non-smoking อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 8,800~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 28 ราย

Yunokura Tsuruya

--

โอคายามะ แผนที่

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style with beds - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกผสมกันในห้องเดียว
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 35,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 35,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style with beds - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่นและแบบตะวันตกผสมกันในห้องเดียว
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 37,400~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 45 ราย

Yunogokan

3.80

โอคายามะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย คิชิน ฮายาชิโนะ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 7,150~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 8,250~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 27,170~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 36 ราย

Yunogo Grand Hotel

--

โอคายามะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย ซันโย ชินคันเซ็น โอกายามะ โดยรถบัสรับส่ง (90นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Japanese style room without bath ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 30,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[สูบบุหรี่ ]
JPY 31,350~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[สูบบุหรี่ ]
JPY 31,350~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 4 ราย

Yunogo Bishunkaku

--

โอคายามะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โทไคโด โอซะกะ โดยรถบัสความเร็วสูงถึงmimasaka interchange (180นาที), จากmimasaka interchange โดยถนนธรรมดา (10นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[สูบบุหรี่ ]
JPY 14,850~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[สูบบุหรี่ ]
JPY 15,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[สูบบุหรี่ ]
JPY 15,950~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 55 ราย

Yumenoi

--

เฮียวโงะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย ซันโย ชินคันเซ็น ฮิเมจิ โดยรถบัสสาธารณะ (45นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 6,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[สูบบุหรี่ ]
JPY 17,050~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
JPY 17,820~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 377 ราย

Yumekaiyu Awajishima

--

เฮียวโงะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โอซาก้า คันโจ โอซะกะ โดยรถบัสความเร็วสูงถึงSumoto Bus Center (120นาที), จากSumoto Bus Center โดยรถบัสรับส่ง (3นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 396 ราย

Yuki Lodge

0.00

ฮิโรชิมา แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย ซันโย อิสึกะอิชิ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 20,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ JPY 20,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 24,600~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 2 ราย

Yukaikan Hanayashiki

--

โอคายามะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย ซันโย ชินคันเซ็น โอกายามะ โดยทางด่วน (90นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 8,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องแบบญี่ปุ่น
[สูบบุหรี่ ]
JPY 8,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 8,800~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 47 ราย

Yukai Resort Terunoyu

--

โอคายามะ แผนที่

โดยถนนธรรมดา (5นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,270~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,270~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 7,260~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 15 ราย

Yukai Resort Dogo Saichoraku

--

เอะฮิเมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย ซันโย ชินคันเซ็น ชินโอซะกะ โดยเดินถึงสถานีรถไฟ ซัง เคโต โดโกะออนเซ็น (240นาที), จากสถานีรถไฟ ซัง เคโต โดโกะออนเซ็น โดยเดิน (10นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,820~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,820~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,820~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 73 ราย

Yuda Onsen UBL Hotel Matsumasa

--

ยามากุจิ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย ซันโย ชินคันเซ็น ชินยามะงุจิ โดยรถบัสสาธารณะ (20นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 7,320~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 8,370~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ JPY 9,420~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 118 ราย

Yuda Onsen Centcore Yamaguchi

--

ยามากุจิ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย ยะมะกุชิ ยุดะออนเซ็น

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 7,500~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 124 ราย

Yubara Onsen Rochefort

--

โอคายามะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย คิชิน ชูโกคุคะสึยามะ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 15,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel VIP Room! Japanese Kaiseki plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 26,400~ ยืนยันรายละเอียด
ใน1499 ราย / 1 – 20 ราย

Loading...