SETOUCHI REFLECTION TRIP

select language

ค้นหาและจองที่พัก

จำกัดเงื่อนไขค้นหา(รายชื่อ)

คุณสามารถจำกัดการค้นหาด้วยชื่อจังหวัดหรือตำแหน่งปัจจุบัน

วันเช็คอิน / เช็คเอาท์ - อาหาร
ราคาห้อง
ราคาห้องพักต่อหนึ่งคืน(JPY)
-   ตำแหน่งที่ตั้ง + เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง
ประเภทที่พัก
จำนวนคนที่พัก
จำนวนคนต่อหนึ่งห้อง
ผู้ใหญ่  - เด็ก  จำนวนห้อง
ประเภทห้องพัก
คีย์เวิร์ด ค้นหาข้อมูลโดยชื่อโรงแรมหรือชื่อแพ็คเกจ / สามารถเว้นช่องว่างและตั้งค่าหลายๆอย่างได้
ที่ชื่นชอบ

เรียงตามลำดับที่แนะนำ | เรียงตามลำดับราคาถูกที่สุดก่อน | เรียงตามลำดับราคาแพงที่สุดก่อน | เรียงตามลำดับคะแนนความคิดเห็น | เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อที่พัก (ก่อน) | เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อที่พัก (หลัง)

ใน1534 ราย / 161 – 180 ราย

Sowaka

--

โทคุชิมะ แผนที่

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 4,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 5,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 5,500~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 8 ราย

ROYAL GARDEN HOTEL

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย มุกิ อะนัน

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 4,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 4,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 5,000~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 83 ราย

HOTEL SUNOCEAN

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย มุกิ อะนัน

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
JPY 7,040~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Non-smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 7,040~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 7,040~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 121 ราย

Iyabijin

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โดะซัง โอโบะเคะ โดยรถบัสสาธารณะ (20นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 39,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 43,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 43,800~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 23 ราย

Kenmi Onsen

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โดะซัง อะวะคะวะกุชิ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 15,800~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 17 ราย

Awanosho

--

โทคุชิมะ แผนที่

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ JPY 4,350~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 5,350~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 5,350~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 8 ราย

Hotel Matsuka

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โทะกุชิมะ อะนะบิคุ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 2,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 4,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 4,900~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 124 ราย

Ryokan Koen Mizuno

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย นะรุโตะ นะรุโตะ โดยรถบัสสาธารณะถึงnaruto koen (15นาที), จากnaruto koen โดยเดิน (5นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 6,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 6,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องแบบญี่ปุ่น JPY 6,100~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 16 ราย

Hotel First Season

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย นะรุโตะ นะรุโตะ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 8,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 8,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Highly Recommended! Room Only Plan ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 8,500~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 17 ราย

Business Hotel Naruto

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย นะรุโตะ นะรุโตะ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 11 ราย

Business Hotel BM

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย นะรุโตะ นะรุโตะ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 6,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 6,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 6,900~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 7 ราย

Hotel AD.INN Naruto

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย นะรุโตะ นะรุโตะ โดยเดิน (5นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
JPY 6,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
JPY 6,800~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 15 ราย

Grand XIV Naruto The Lodge

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โคโตะกุ ฮิเคะตะ

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ JPY 4,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ JPY 4,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ JPY 5,900~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 49 ราย

Hotel Shikinosato and Iyasinoyu

--

โทคุชิมะ แผนที่

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 8,250~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 13,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) - Non-smoking ห้องแบบญี่ปุ่น
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 13,200~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 1 ราย

Hyper Inn May Up Tokushima

--

โทคุชิมะ แผนที่

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Semi-double ห้องเตียงกึ่งใหญ่ JPY 4,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Semi-double ห้องเตียงกึ่งใหญ่ JPY 4,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ JPY 4,800~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 25 ราย

Hotel Taiyo Noen

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โคโตะกุ โทะคุชิมะ โดยรถบัสสาธารณะ (7นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Non-smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 4,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
JPY 4,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
JPY 4,700~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 237 ราย

Agnes Hotel Plus

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โคโตะกุ โทะคุชิมะ โดยเดิน (4นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 5,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ JPY 5,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
JPY 6,300~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 10 ราย

Alpha Hotel Tokushima

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โคโตะกุ โทะคุชิมะ โดยเดิน (12นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 5,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 5,450~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 5,850~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 2 ราย

Annex Miduho

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย มุกิ โทะคุชิมะ โดยถนนธรรมดา (5นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 4,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 5,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน JPY 7,500~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 2 ราย

Business Hotel Avanti

--

โทคุชิมะ แผนที่

จากสถานีรถไฟ สาย โทะกุชิมะ โทะคุชิมะ โดยรถไฟ (7นาที)

เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ JPY 7,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ JPY 7,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ JPY 7,500~ ยืนยันรายละเอียด
แสดงผลอีก 1 ราย
ใน1534 ราย / 161 – 180 ราย

Loading...