SETOUCHI REFLECTION TRIP

select language

Hotel Harvest ARIMA ROKUSAI

--

เฮียวโงะแผนที่

ลิขสิทธ์: Jalan.net

ข้อมูลแพ็คเกจ

วันเช็คอิน / เช็คเอาท์ - อาหาร
ราคาห้อง
ราคาห้องพักต่อหนึ่งคืน (JPY)
-   จำนวนคนที่พัก
จำนวนคนต่อหนึ่งห้อง
ผู้ใหญ่  - เด็ก 
เด็ก 
จำนวนห้อง
เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก Meal ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 17,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 17,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 17,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 19,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 19,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 20,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 20,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 20,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 20,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 20,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 20,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 22,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 23,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 23,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 23,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 23,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 23,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 23,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 24,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 24,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 24,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 24,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 24,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 24,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 24,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 25,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 25,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 25,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 26,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 26,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 26,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 27,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 27,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 27,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 27,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 27,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 29,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 29,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 29,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 29,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 29,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 31,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 31,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 31,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 32,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 33,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 33,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 34,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 34,500~ ยืนยันรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐานของที่พัก

Enjoy the healing time at two famous hot springs, the Kin-yu and Gin-yu. We are the only inn where guests can stay with their pets at Arima Onsen. Guests can choose dinner from Italian, Japanese and buffet, just what they like. We invite guests to an elegant, sophisticated and relaxing moment.
ที่อยู่ 341-1 Arima-cho, Kita-ku, Kobe-shi
การเดินทาง FROM Arima Line Arimaonsen Station
เบอร์โทรศัพท์ 078-903-5631 จำนวนห้องพัก 133
เวลาเช็คอิน 15:00 เวลาเช็คเอาท์ 11:00
เว็บไซต์ทางการ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

อินเทอร์เน็ต รวมบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย   รวมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก สระว่ายน้ำ ยิมออกกำลังกาย ที่จอดรถ  
ที่อาบน้ำ น้ำพุร้อน ห้องอาบน้ำรวม ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง น้ำพุร้อนแบบเช่าส่วนตัว
เซาว์น่า      
บริการ บริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ บริการรับส่ง รถรับส่งสนามบิน  

เว็บไซต์ที่สามารถจอง Hotel Harvest ARIMA ROKUSAI ได้

Loading...