SETOUCHI REFLECTION TRIP

select language

SAYO FUSION CLUB

--

เฮียวโงะแผนที่

ลิขสิทธ์: Jalan.net

ข้อมูลแพ็คเกจ

วันเช็คอิน / เช็คเอาท์ - อาหาร
ราคาห้อง
ราคาห้องพักต่อหนึ่งคืน (JPY)
-   จำนวนคนที่พัก
จำนวนคนต่อหนึ่งห้อง
ผู้ใหญ่  - เด็ก 
เด็ก 
จำนวนห้อง
เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก Meal ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 5,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 5,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 6,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 6,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 6,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 6,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 7,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 7,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 7,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 7,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 7,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 7,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 8,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 8,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,025~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,025~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,025~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,025~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,975~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,975~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,975~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 9,975~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 10,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 10,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 10,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 10,925~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 10,925~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 11,875~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 11,875~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 12,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 14,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 14,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 16,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 16,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Non-smoking อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 16,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Non-smoking อื่น ๆ
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 16,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Japanese style (Japanese futons) ห้องแบบญี่ปุ่น รวมอาหารเช้า JPY 18,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 18,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 20,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 22,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 24,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 25,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 28,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 30,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 31,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 31,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 33,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 34,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 34,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 36,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 41,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 42,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 46,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 48,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 50,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 50,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 52,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 53,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 53,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others - Smoking อื่น ๆ
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 56,000~ ยืนยันรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐานของที่พัก

มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางทั้งหมดกว่า 5ล้านตารางเมตร ซึ่งในพื้นที่นั้นเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน มีตั้งแต่ คลับแบบฟิวชั่น คอนโดมิเนียม บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ จนถึงสนามกอล์ฟ นอกจากนั้นยังสามารถผ่อนคลายความเหนื่อยล้าด้วยอาหารสุดอร่อย หรือท้องฟ้าสวยงามที่เต็มไปด้วยดวงดาว
ที่อยู่ 459-12 Kuchikanechika, Sayo-cho, Sayo-gun
การเดินทาง จากสถานีรถไฟ สาย คิชิน ซะโยะ โดยถนนธรรมดา (10นาที)
เบอร์โทรศัพท์ 0790-82-0555 จำนวนห้องพัก 52
เวลาเช็คอิน 15:00 เวลาเช็คเอาท์ 11:00
เว็บไซต์ทางการ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

อินเทอร์เน็ต รวมบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย   รวมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก สระว่ายน้ำ ยิมออกกำลังกาย ที่จอดรถ  
ที่อาบน้ำ น้ำพุร้อน ห้องอาบน้ำรวม ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง น้ำพุร้อนแบบเช่าส่วนตัว
เซาว์น่า      
บริการ บริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ บริการรับส่ง รถรับส่งสนามบิน  

เว็บไซต์ที่สามารถจอง SAYO FUSION CLUB ได้

Loading...