SETOUCHI REFLECTION TRIP

select language

Hotel Patio Dogo

--

เอะฮิเมะแผนที่

ลิขสิทธ์: JAPANiCAN.com

ข้อมูลแพ็คเกจ

วันเช็คอิน / เช็คเอาท์ - อาหาร
ราคาห้อง
ราคาห้องพักต่อหนึ่งคืน (JPY)
-   จำนวนคนที่พัก
จำนวนคนต่อหนึ่งห้อง
ผู้ใหญ่  - เด็ก 
เด็ก 
จำนวนห้อง
เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก Meal ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 5,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,350~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,350~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,350~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,350~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Multiple Night Stay Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Multiple Night Stay Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,750~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,750~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,750~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,750~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 6,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,150~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,150~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,150~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,150~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Highly Recommended! Multiple Night Stay Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Highly Recommended! Multiple Night Stay Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,550~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,550~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,550~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,550~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,600~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 8,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Single - Non-smoking ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 8,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Triple or more - Smoking ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 9,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Triple or more - Smoking ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Triple or more - Smoking ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 9,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 9,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Triple or more - Smoking ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Triple or more - Smoking ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 10,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Must-See Offer! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Triple or more - Smoking ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 11,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 11,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 11,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Enjoy Hot Springs! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 11,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Smoking ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 11,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 12,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 12,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 12,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Triple or more - Smoking ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 12,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 12,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 13,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 13,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Triple or more - Smoking ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 13,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 13,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 13,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Triple or more - Smoking ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 13,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 14,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Smoking ห้องเตียงคู่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 14,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Advanced 30! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 14,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 14,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 16,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Highly Recommended! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 16,800~ ยืนยันรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐานของที่พัก

เป็นโรงแรมที่ได้รับการแนะนำว่าเป็น Michelin Green Guide ของญี่ปุ่น เรายังคะพียรงพยายามที่จะทำให้โรงแรมแห่งนี้เป็นสถานที่ ๆ สามารถผ่อนคลาย ให้ความสงบและสะดวกสบายที่่สุดสำหรับแขกผู้เข้าพักทุกท่าน
ที่อยู่ 20-12 Dogoyunomachi, Matsuyama-shi
การเดินทาง จากสถานีรถไฟ สาย โยะซัง มะสึยะมะ โดยรถไฟถึงสถานีรถไฟ โกะ เคโต โดโกะออนเซ็น (20นาที), จากสถานีรถไฟ โกะ เคโต โดโกะออนเซ็น โดยเดิน (4นาที)
เบอร์โทรศัพท์ 089-941-4128 จำนวนห้องพัก 101
เวลาเช็คอิน 15:00 เวลาเช็คเอาท์ 11:00
เว็บไซต์ทางการ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

อินเทอร์เน็ต รวมบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย   รวมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก สระว่ายน้ำ ยิมออกกำลังกาย ที่จอดรถ  
ที่อาบน้ำ น้ำพุร้อน ห้องอาบน้ำรวม ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง น้ำพุร้อนแบบเช่าส่วนตัว
เซาว์น่า      
บริการ บริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ บริการรับส่ง รถรับส่งสนามบิน  

เว็บไซต์ที่สามารถจอง Hotel Patio Dogo ได้

Loading...