SETOUCHI REFLECTION TRIP

select language

Kobe Motomachi Tokyu REI Hotel

4.43

เฮียวโงะแผนที่

ลิขสิทธ์: JAPANiCAN.com

ข้อมูลแพ็คเกจ

วันเช็คอิน / เช็คเอาท์ - อาหาร
ราคาห้อง
ราคาห้องพักต่อหนึ่งคืน (JPY)
-   จำนวนคนที่พัก
จำนวนคนต่อหนึ่งห้อง
ผู้ใหญ่  - เด็ก 
เด็ก 
จำนวนห้อง
เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก Meal ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
JAPANiCAN.com ไม่มีอาหาร ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,000~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com No meals ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Non-smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 6,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Non-smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,000~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Breakfast only ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,200~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com เฉพาะอาหารเช้า ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Non-smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 7,400~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com No meals ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,500~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com ไม่มีอาหาร ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,500~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Breakfast only ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,700~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com เฉพาะอาหารเช้า ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,700~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com ไม่มีอาหาร ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com No meals ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Non-smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,100~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Semi-double - Non-smoking ห้องเตียงกึ่งใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,400~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,500~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,000~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Breakfast only ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com เฉพาะอาหารเช้า ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,300~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 21,500~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 21,600~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 21,600~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com No meals ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,550~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com ไม่มีอาหาร ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,550~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,700~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,700~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,800~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,800~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Breakfast only ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 23,650~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com เฉพาะอาหารเช้า ห้องเดี่ยวสำหรับหนึ่งคน
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 23,650~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com ไม่มีอาหาร ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 24,530~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com No meals ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 24,530~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com เฉพาะอาหารเช้า ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 25,630~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Breakfast only ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 25,630~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 30,040~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 30,040~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 30,240~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 30,240~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 31,340~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 31,340~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 31,440~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Special Price Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 31,440~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 37,600~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 37,600~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com ไม่มีอาหาร ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 38,720~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com No meals ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 38,720~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 38,900~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com [30-Day Early Bird Discount] Special Price Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 38,900~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com Breakfast only ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 39,820~ ยืนยันรายละเอียด
JAPANiCAN.com เฉพาะอาหารเช้า ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 39,820~ ยืนยันรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐานของที่พัก

Opened in 2009, Kobe Motomachi Tokyu REI Hotel (formerly Hotel Tokyu Bizfort Kobe Motomachi) is just a 3-minute walk from Motomachi Station. This hotel is located next to Kobe's famous Chinatown,
ที่อยู่ 1-2-35 Sakaemachi-Dori, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo 650-0023, Japan
การเดินทาง 3 min walk from Motomachi station on JR Line
เบอร์โทรศัพท์ 078-327-0109 จำนวนห้องพัก 191
เวลาเช็คอิน 15:00 เวลาเช็คเอาท์ 10:00
เว็บไซต์ทางการ http://www.kobemotomachi.rei.tokyuhotels.co.jp

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

อินเทอร์เน็ต รวมบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย   รวมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก สระว่ายน้ำ ยิมออกกำลังกาย ที่จอดรถ  
ที่อาบน้ำ น้ำพุร้อน ห้องอาบน้ำรวม ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง น้ำพุร้อนแบบเช่าส่วนตัว
เซาว์น่า      
บริการ บริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ บริการรับส่ง รถรับส่งสนามบิน  

เว็บไซต์ที่สามารถจอง Kobe Motomachi Tokyu REI Hotel ได้

Loading...