SETOUCHI REFLECTION TRIP

select language

Oriental Hotel

4.88

เฮียวโงะแผนที่

ลิขสิทธ์: Rakuten Travel

ข้อมูลแพ็คเกจ

วันเช็คอิน / เช็คเอาท์ - อาหาร
ราคาห้อง
ราคาห้องพักต่อหนึ่งคืน (JPY)
-   จำนวนคนที่พัก
จำนวนคนต่อหนึ่งห้อง
ผู้ใหญ่  - เด็ก 
เด็ก 
จำนวนห้อง
เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก Meal ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 17,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 18,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 20,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 20,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 20,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 20,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 20,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 21,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 22,000~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular Floors Superior Double bed room Non Smoking 33.8sqm ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 22,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 22,100~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular Floors Superior Double bed room Non Smoking 33.8sqm ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 22,110~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 23,100~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular floor Superior twin bed room Non Smoking 36.59 sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 24,200~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular floor Superior twin bed room Non Smoking 36.59sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 24,200~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Superior twin bed room Non Smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 24,200~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Superior Double bed room Non Smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 24,200~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular Floors Superior Double bed room Non Smoking 33.8sqm ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 24,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 24,300~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular Floors Superior Double bed room Non Smoking 33.8sqm ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 24,310~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular Floors Superior Double bed room Non Smoking 33.8sqm ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 24,420~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 24,800~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Executive Floors  Twin bed room Non Smoking 36.59sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 24,860~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 25,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 25,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 25,900~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Book 21days in advance / Superior Double bed room Non Smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 26,400~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Book 21days in advance / Superior twin bed room Non Smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 26,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 26,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 26,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 26,900~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Executive Floors  Twin bed room Non Smoking 36.59sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 27,170~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 27,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 28,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,000~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular Floors Superior Double bed room Non Smoking 33.8sqm ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,040~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Superior Double bed room Non Smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,040~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular floor Superior twin bed room Non Smoking 36.59 sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,040~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Regular floor Superior twin bed room Non Smoking 36.59 sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,040~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Superior twin bed room Non Smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,040~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 29,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,900~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Executive Twin bed room Non Smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 30,140~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Book 21days in advance / Superior twin bed room Non Smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 31,240~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Book 21days in advance / Superior Double bed room Non Smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 31,240~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 31,500~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Executive Floors  Twin bed room Non Smoking 36.59sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 32,340~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Book 21days in advance / Executive Twin bed room Non Smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 32,340~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Executive Floors  Twin bed room Non Smoking 36.59sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 32,560~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Executive Twin bed room Non Smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 35,200~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Executive Floors  Twin bed room Non Smoking 36.59sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 37,180~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Book 21days in advance / Executive Twin bed room Non Smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 37,180~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Executive Floors  Twin bed room Non Smoking 36.59sqm ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 37,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 43,630~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 43,630~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 44,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 45,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 45,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 48,630~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 48,630~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 50,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 50,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 53,300~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 53,630~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 53,630~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 55,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 55,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 58,630~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 58,630~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 60,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin - Non-smoking ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 63,630~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 65,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 68,630~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 68,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 93,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 110,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 113,630~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 180,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double - Non-smoking ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 183,630~ ยืนยันรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐานของที่พัก

The Oriental Hotel is located on the main street of Kobe's former foreign settlement area. The hotel reception is on the top floor to allow all guests to enjoy the views of the magnificent Mt. Rokko and the exotic harbor. Works of art that reflect the port city of Kobe and the course of its history, and the attention to detail that characterizes Japanese hospitality, provide a warm welcome to all visiting guests.
ที่อยู่ 25 Kyo-Machi, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo 650-0034, Japan
การเดินทาง It takes about 10 minutes from Shin-Kobe station, about 20 minutes from Kobe airport and about 2 hours from Kansai International airport by taxi
เบอร์โทรศัพท์ 078-326-1500 จำนวนห้องพัก 116
เวลาเช็คอิน 15:00 เวลาเช็คเอาท์ 12:00
เว็บไซต์ทางการ http://orientalhotel.jp/

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

อินเทอร์เน็ต รวมบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย   รวมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก สระว่ายน้ำ ยิมออกกำลังกาย ที่จอดรถ  
ที่อาบน้ำ น้ำพุร้อน ห้องอาบน้ำรวม ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง น้ำพุร้อนแบบเช่าส่วนตัว
เซาว์น่า      
บริการ บริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ บริการรับส่ง รถรับส่งสนามบิน  

เว็บไซต์ที่สามารถจอง Oriental Hotel ได้

Loading...