SETOUCHI REFLECTION TRIP

select language

Kobe Kitano Hotel

4.63

เฮียวโงะแผนที่

ลิขสิทธ์: Rakuten Travel

ข้อมูลแพ็คเกจ

วันเช็คอิน / เช็คเอาท์ - อาหาร
ราคาห้อง
ราคาห้องพักต่อหนึ่งคืน (JPY)
-   จำนวนคนที่พัก
จำนวนคนต่อหนึ่งห้อง
ผู้ใหญ่  - เด็ก 
เด็ก 
จำนวนห้อง
เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก Meal ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 11,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 19,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 19,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 19,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 19,524~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 21,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 21,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 22,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 22,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 22,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Others อื่น ๆ รวมอาหารเช้า JPY 22,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 23,320~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 23,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 23,850~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 23,990~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 24,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 24,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 24,600~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 24,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 24,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 24,869~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Early Booking Discount Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 25,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 25,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 25,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 25,428~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 25,428~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเย็น JPY 25,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 25,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 25,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 25,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 25,600~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 25,696~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Weekdays Only! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,150~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,150~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 26,280~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 26,339~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 26,433~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 26,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Free Upgrade Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 26,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 26,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 26,840~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 26,912~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 26,960~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 26,960~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 26,994~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 27,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 27,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Early Booking Discount Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 27,160~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 27,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 27,280~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Book 21days in advance / Standard twin bed room ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 27,280~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 27,327~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 27,327~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 27,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 27,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 27,905~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเย็น JPY 28,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,225~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 28,290~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 28,290~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 28,326~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 28,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 28,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 28,500~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Standard twin bed room ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 28,600~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Early Booking Discount Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 28,600~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Weekdays Only! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,715~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,715~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 28,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 29,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Free Upgrade Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 29,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Free Upgrade Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 29,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 29,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 29,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 29,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 29,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 29,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 29,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 29,612~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 29,612~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 30,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเย็น JPY 30,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 30,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 30,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Weekdays Only! Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 30,425~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 30,425~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 30,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 30,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 30,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 30,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,700~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 30,800~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Book 21days in advance / Standard twin bed room ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 30,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,870~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 30,940~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 31,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 31,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 31,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 31,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 31,061~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 31,061~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 31,136~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 31,572~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 31,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 31,900~ ยืนยันรายละเอียด
YOKOSO Japan Tour & Hotel Standard twin bed room ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 31,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 32,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 32,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 32,032~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 32,032~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 32,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 32,362~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 32,362~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 32,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 32,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 32,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 32,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 32,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 32,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 32,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 32,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 32,603~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 32,603~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 32,720~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 32,720~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 32,760~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 32,760~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 32,866~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 32,898~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 32,898~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Early Booking Discount Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 32,920~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Early Booking Discount Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 32,920~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 33,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 33,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 33,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 33,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 33,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 33,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 33,616~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 33,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 33,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 33,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 33,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 34,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 34,198~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 34,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 34,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 34,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 34,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 34,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 34,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 34,916~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 34,978~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 35,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 35,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ ไม่รวมอาหาร JPY 35,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 35,190~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 35,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 35,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 35,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเย็น JPY 35,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเย็น JPY 35,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 35,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Weekdays Only! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 35,555~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 35,555~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Weekdays Only! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 35,555~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 35,555~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 35,707~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 35,707~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 35,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 35,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 35,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 35,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 36,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 36,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 36,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 36,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 36,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 36,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 36,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 36,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 36,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 36,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 37,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 37,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 37,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 37,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 37,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 37,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 37,530~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 37,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 37,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 38,190~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 38,190~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 38,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 38,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 39,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 39,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 39,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 39,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 39,066~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 39,066~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 39,150~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 39,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 39,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 40,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 40,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 40,640~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 40,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 41,016~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 41,016~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 41,118~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 41,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 41,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 41,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 41,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 41,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 41,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 41,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 41,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 41,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 42,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 42,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 42,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 42,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Room Only Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 42,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ ไม่รวมอาหาร JPY 42,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 43,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 43,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 43,330~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 43,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 43,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 44,010~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 44,010~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Early Booking Discount Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 44,326~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 44,326~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 44,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 44,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 44,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 44,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 44,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 44,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 45,212~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 45,512~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 45,720~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 45,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 45,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 45,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 46,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Early Booking Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 46,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 46,558~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 46,558~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 46,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 47,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 47,200~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 47,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Weekdays Only! Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 48,310~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 48,310~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 48,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 48,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 48,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 48,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 48,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเย็น JPY 48,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 48,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 48,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 48,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 48,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 48,900~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 49,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 49,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 50,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 50,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 50,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 50,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 51,442~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 51,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 51,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 51,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 51,946~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 51,946~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 52,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 54,400~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 54,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 54,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 54,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 55,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 55,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 58,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 58,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 62,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 62,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 63,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 63,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 63,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 63,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 66,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 66,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 66,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 66,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 67,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 68,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้า JPY 68,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel LNY 2020 Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 68,220~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 70,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Double ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 72,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 74,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 74,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 74,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 74,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 74,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 74,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 74,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 74,800~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 75,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 75,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 77,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 78,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 78,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 80,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงใหญ่
[สูบบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 82,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 86,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 86,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 88,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 88,500~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้า JPY 95,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 95,000~ ยืนยันรายละเอียด
Jalan.net Twin ห้องเตียงคู่ รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 103,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel Breakfast and Dinner Plan ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้าและเย็น JPY 124,000~ ยืนยันรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐานของที่พัก

Kobe Kitano Hotel is a luxury hotel that is 15 minutes walk away from Sannomiya station. The splendidly adorned hotel, which also provides excellent access to a variety of Kobe's attractions, is known for its exceptionally tasteful and spacious rooms that are decorated in classic European style. The restrooms are also luxuriously European and provided with the hotel's proprietary amenities. Inside the hotel is a stylish casual French restaurant that serves exquisite French dishes as well as desserts.
ที่อยู่ 3-3-20 Yamamoto-Dori, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo 650-0003, Japan
การเดินทาง From Sannomiya Sta, 15 min walk or 5 min by car, from Sannomiya Sta.
เบอร์โทรศัพท์ 078-271-3711 จำนวนห้องพัก 30
เวลาเช็คอิน 15:00 เวลาเช็คเอาท์ 11:00
เว็บไซต์ทางการ http://www.kobe-kitanohotel.co.jp

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

อินเทอร์เน็ต รวมบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย   รวมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก สระว่ายน้ำ ยิมออกกำลังกาย ที่จอดรถ  
ที่อาบน้ำ น้ำพุร้อน ห้องอาบน้ำรวม ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง น้ำพุร้อนแบบเช่าส่วนตัว
เซาว์น่า      
บริการ บริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ บริการรับส่ง รถรับส่งสนามบิน  

เว็บไซต์ที่สามารถจอง Kobe Kitano Hotel ได้

Loading...