SETOUCHI REFLECTION TRIP

select language

Hotel Meriken Port Kobe Motomachi

4.47

เฮียวโงะแผนที่

ลิขสิทธ์: Rakuten Travel

ข้อมูลแพ็คเกจ

วันเช็คอิน / เช็คเอาท์ - อาหาร
ราคาห้อง
ราคาห้องพักต่อหนึ่งคืน (JPY)
-   จำนวนคนที่พัก
จำนวนคนต่อหนึ่งห้อง
ผู้ใหญ่  - เด็ก 
เด็ก 
จำนวนห้อง
เว็บไซต์สำหรับจอง ชื่อแพ็คเกจ ประเภทห้องพัก Meal ราคาห้อง
หนึ่งห้องต่อหนึ่งคืน / รวมภาษี
รายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 4,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 4,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 4,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 4,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 4,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 4,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 5,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 5,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 5,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 5,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 5,400~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 5,600~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 5,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 5,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 5,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 5,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 5,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,198~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,498~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 6,500~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 6,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 6,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 6,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องเตียงใหญ่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,600~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 7,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 7,900~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,000~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 8,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 8,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,099~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird RoomOnly ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องเตียงคู่
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 9,100~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,600~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird RoomOnly ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 9,600~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStayRoomOnly ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
ไม่รวมอาหาร JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 30daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,200~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 10,700~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 11,300~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel 7daysEarlyBird BreakfastIncl ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 11,800~ ยืนยันรายละเอียด
Rakuten Travel SimpleStay BreakfastIncl ห้องสำหรับสามท่านขึ้นไป
[ปลอดบุหรี่ ]
รวมอาหารเช้า JPY 12,400~ ยืนยันรายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐานของที่พัก

About five minutes from foot from Motomachi station / Best location for sightseeing in Kobe / All rooms non-smoking / Preschool children can bed-share with their guardians for free.
ที่อยู่ 3-1-3 Sakaemachidori, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo 650-0023
การเดินทาง About five minutes on foot from JR Hanshin Motomachi Station.
เบอร์โทรศัพท์ 078-599-9331 จำนวนห้องพัก 111
เวลาเช็คอิน 15:00 เวลาเช็คเอาท์ 10:00
เว็บไซต์ทางการ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ

อินเทอร์เน็ต รวมบริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย   รวมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก สระว่ายน้ำ ยิมออกกำลังกาย ที่จอดรถ  
ที่อาบน้ำ น้ำพุร้อน ห้องอาบน้ำรวม ห้องอาบน้ำกลางแจ้ง น้ำพุร้อนแบบเช่าส่วนตัว
เซาว์น่า      
บริการ บริการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ บริการรับส่ง รถรับส่งสนามบิน  

เว็บไซต์ที่สามารถจอง Hotel Meriken Port Kobe Motomachi ได้

Loading...